آزمایش دانه بندی مصالح مصرفی کارگاه

آزمایش دانه بندی مصالح مصرفی کارگاه

جدول بتنی | شن و ماسه | قطعات خاک مسلح | بتن پیش ساخته | بتن پیش تنیده | کیورینگ بخار | سنگ جدول | بلوک بتنی |

بر حسب تعریف، آزمایش دانه بندی مصالح سنگی عبارت است از تعیین درصد وزنی دانههای هم اندازه در مخلوط مصالح مورد آزمایش میباشد. برای تعیین این دانهبندی باید ابتدا آزمایش دانهبندی مصالح انجام شود و سپس منحنی دانه بندی آن رسم گردد. برای دانه بندی مصالح سنگی درشت تر از الک نمره ۰۲۲ از سری الکها استفاده مینماییم و برای مصالح ریزتر از الک نمره ۰۲۲ ،از هیدرومتر استفاده میشود.

به مصالح ریز تر از الک ۰۲۲ اصطالحا فیلر اطالق میشود. الکها که به ترتیب از باال به پایین از نظر اندازه سوراخ، از درشت به ریز میباشند دارای سوراخهای یک اندازه بوده و معموال از سیمهایی به قطرهای مختلف ساخته میشوند.

در استاندارد امریکایی معموال سری الکهای درشت برحسب اینچ ساخته میشوند:

ادامه مقاله و دانلود PDF ازمایش دانه بندی

/ مقالات / برچسب:

اشتراک گذاری پست

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *